Prosjekter

Her finner du et utvalg av våre prosjekter


24.08.2015
Nytt servicebygg Tofterøy Camping

Prosjektering av nytt servicebygg for Tofterøy Camping AS. Bygget skal inneholde ferieleiligheter til utleie, kiosk, kafe/ selskapslokale og sanitæranlegg for campinggjester.

Tegnet av Dominika Polakowska-Galewska, Stracon AS

Les mer


12.04.2014
Bolig Dommersnes

Nybygg bolig tegnet av Kristin Kjeilen, Stracon

Les mer15.10.2013
Regulering Florvåg

Planområdet utgjør ca. 60,7 daa og er gjennom reguleringsplan satt av til industriformål. Kommuneplanen viser LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av næringsvirksomhet ved å utføre sprengningsarbeid i vest av …

Les mer


26.09.2013
Os Næringspark

Fasadeendring og bruksendring.

Leietaker er Os Folkebibliotek.

Tegnet av Kristin Kjeilen, Stracon.

Les mer


20.08.2013
Reguleringsplan Arnadalsflaten

Planområdet utgjør ca 53 daa, og er i KPA vist som samferdselsanlegg, bebyggelse og anlegg og grøntstruktur, mens i KDP Indre Arna er den nordlige delen av planområdet angitt som N1 (område med krav til reguleringsplan).

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsareal med …

Les mer


20.08.2013
Regulering Nordre Brurås

Planområdet utgjør omkring 36 daa og er gjennom gjeldende reguleringsplan satt av til campingplass, kombinert camping og park. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av motell innenfor området avsatt til campingplass. Videre er det ønskelig å gjøre en formålsjustering inn mot I/L 10 …

Les mer


21.08.2013
Regulering Tveita

Planområdet utgjer ca. 41,6 daa og er i kommuneplanen satt av til LNF og LNF med spreidd bustadbygging. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av bustadfelt. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, der det etter avklaring med kommunen ikkje vert stilt krav til …

Les mer


13.08.2013
FMC Technologies, Ågotnes

Prosjektet omfatter et nytt kontorbygg og nytt verkstedsbygg, hvor Stracon er engasjert som byggherreombud og koordinator for HMS. Prosjektet ferdigstilles sommer/høst 2014.

Arkitekt: b+b arkitekter AS

Byggherreombud og koordinator for HMS: Straume Consult AS

Totalentreprise med Lars Jønsson AS

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart