Kommune
Øygarden
Varslingsdato
01.11.2021
Innspillsfrist
22.11.2021
Forslagsstiller
Nils Magne Sæle

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-14 vert det varsla om at det vert søkt om endring etter forenkla prosess av reguleringsplanen for:

Detaljregulering for Sælsvika, Øygarden kommune

gbnr 116/3, 65 m.fl.- Sæle, vedteken 12.04.2016,

PlanID: 124520150002

Innspill merkes: 7247 - Detaljregulering, Sælsvika