Arkitektur og romplaner

Vi hjelper gjerne med dine arkitektur-, interiørplaner.

Kristin Kjeilen-Wischmann

Kristin Kjeilen-Wischmann

45 27 77 67 Send epost

Stracon har stor kompetanse på tegning og prosjektering av alt fra eneboliger, tilbygg, hytter, naust og garasjer, til større næringsbygg.

Vi skreddersyr ferdige prosjekter, der kundens ønsker og behov settes i fremste rekke. Spesielt ser vi på det som viktig at man allerede i oppstartsfasen av prosessen ser nøye på tomt og omgivelser, slik at hus og terreng passer sammen. I denne prosessen er det også svært viktig å ha fokus på de muligheter og begrensninger som ligger for eiendommen som følge av reguleringsplaner og overordnede regionale bestemmelser.

Vi vil kunne utforme konsepter for boliger med tanke på estetikk og praktiske og funksjonelle løsninger.

Vi ser på den daglige bruken av arealene og vil alltid tilstrebe å optimalisere løsningene, det handler om hvor funksjonene er plassert i forhold til hverandre, og hva de skal oppnå/innfri. Utarbeide den gode flyten og helheten i boligen. Samtidig som det skal skapes et fasadeuttrykk som passer til omgivelsene og kundens ønsker, men som også skal stå seg i landskapet lang tid fremover design- og materialmessig.