Uavhengig kontroll

Vi hjelper dere med å identifisere og redusere feil og mangler i tiltaket

Kristin Kjeilen-Wischmann

Kristin Kjeilen-Wischmann

45 27 77 67 Send epost
Magnar Eide

Magnar Eide

918 47 605 Send epost

I alle søknadspliktige tiltak skal alle de viktige og kritiske kontrollområdene være definerte, og gjennom uavhengig kontroll ved disse områdene, skal feil og mangler reduseres.

Omfanget av kontrollen varierer avhengig av tiltaksklassen. Vi utfører kontroll av alt fra midlertidige bygg og anlegg til større bolig- og næringsbygg.

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Vi utfører kontroll innfor ;

Tiltaksklasse 1:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2:

  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Overordnet ansvar for kontroll (Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll er kvalifisert for å kunne påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak innen de fagområder foretaket selv besitter kompetanse og på fagområder der foretaket har kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver)