Multifunksjonsbygg, Rong - Øygarden

Utarbeidet konsept for flerfunksjonsbygg i samarbeid med Inri Kyrkja

Kommune
Rong, Øygarden
Periode
2019
Bilder
Se galleri
Tiltakshaver
Inri Kyrkja

Utarbeidet av sivilarkitekt Dominika Polakowska Galewska