Kommune
Hyllestad
Varslingsdato
14.01.2022
Innspillsfrist
25.02.2022
Forslagsstiller
Åfjorden Båtlag

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for: Småbåthamn på Sørbøvåg, del av gnr. 32/2, 5 m. fl. i Hyllestad kommune.

Innspill merkes: 7277