Kunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid


31.03.2020
DETALJREGULERING TOTLAND, GNR 26 BNR 2, 5 M/FL, ANDVIK, MASFJORDEN KOMMUNE

I medhald av plan- og bygningslova § 12-1, 12-8 og 12-9 vert det med dette varsla det om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Totland gnr. 26 bnr 2, 5 m/fl., Andvik Masfjorden kommune.

Les mer


21.01.2020
Detaljregulering, Massemottak Søre Sæle

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Massemottak Søre Sæle, del av gnr 398 m.fl_Søre Sæle, Øygarden kommune.

Les mer


30.09.2019
Detaljregulering, Søre Fjell tippen

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Søre Fjell tippen, del av gnr 565 og 9 m.fl_Søre Fjell, Fjell kommune.

Les mer


27.09.2019
Detaljregulering, Dalatippen

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Dalatippen, del av gnr 541 m.fl, _Dala, Fjell kommune.

Les mer


27.10.2018
7129 - Kai Skuteviken

I medhold av plan- og bygningsloven §12 varsles det om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan Bergenhus, gnr. 167, Brn.891 m.fl – Skuteviksbodene – Bergen Kommune, Bergenhus bydel.

Les mer


27.10.2018
6841 – Detaljregulering Nese

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Nese, gnr 630 og 41 m fl, _ Nese, Fjell kommune.

Les mer


31.08.2018
7189 - Detaljregulering Klausamyra

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 varslast med dette oppstart av privat detaljregulering for Klausamyra, gnr 343 Bildøyna, i Fjell kommune.

Les mer


22.09.2017
7165 - Detaljregulering Kvernavika

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Kvernavika gbnr. 31212 m. fl, Sund kommune

Les mer


19.09.2017
7157 - Detaljregulering Valagjerdet

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Valagjerdet, 4146 m. fl. - Knarrevik, Fjell kommune.

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart