Kommune
Øygarden
Varslingsdato
20.01.2020
Innspillsfrist
28.02.2020
Forslagsstiller
Norolf Sæle

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Massemottak Søre Sæle, del av gnr 39⁄8 m.fl_Søre Sæle, Øygarden kommune.

Innspill merkes: 7169 - Detaljregulering, Massemottak Søre Sæle