Detaljregulering, Massemottak Søre Sæle

Øygarden kommune
Varslingsdato: 21.01.2020 | Innspillsfrist: 29.02.2020
Innspill merkes: 7169 - Detaljregulering, Massemottak Søre Sæle
Forslagsstiller: Norolf Sæle
Arealplanlegger: Stracon AS


I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Massemottak Søre Sæle, del av gnr 398 m.fl_Søre Sæle, Øygarden kommune.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart