Detaljregulering, Søre Fjell tippen

Fjell kommune
Varslingsdato: 30.09.2019 | Innspillsfrist: 08.11.2019
Innspill merkes: 7210 - Detaljregulering, Søre Fjell tippen
Forslagsstiller: Torill Irene Fjell
Arealplanlegger: Stracon AS


I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Søre Fjell tippen, del av gnr 565 og 9 m.fl_Søre Fjell, Fjell kommune.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart