Kommune
Fjell
Varslingsdato
29.09.2019
Innspillsfrist
07.11.2019
Forslagsstiller
Torill Irene Fjell

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Søre Fjell tippen, del av gnr 56⁄5 og 9 m.fl_Søre Fjell, Øygarden kommune.

Innspill merkes: 7210 - Detaljregulering, Søre Fjell tippen