Kommune
Masfjorden
Varslingsdato
30.03.2020
Innspillsfrist
14.05.2020
Forslagsstiller
Vestnorsk Fisk AS

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1, 12-8 og 12-9 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Totland, gnr 26 bnr 2, 5 m.fl _ Andvik, Masfjorden kommune.

Innspill merkes: 7209