Prosjektadministrasjon

Vi hjelper dere med prosjekt- og byggeledelse

Kristin Kjeilen-Wischmann

Kristin Kjeilen-Wischmann

45 27 77 67 Send epost
Magnar Eide

Magnar Eide

918 47 605 Send epost

Som prosjekt- eller byggeleder tar Stracon ansvaret for å lede byggearbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått.

Byggelederen representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassene, og kan her følge opp administrasjon, økonomistyring og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å sikre god fremdrift og høy kvalitet gjennom prosjektet fra start til slutt.

Vi tilbyr blant annet:

 • Administrasjon og ledelse av prosjekt eller fremdrift på byggeplassen
 • Administrasjon og ledelse av byggeplassen på vegne av byggherren
 • Bistand med anskaffelser og kontrahering av entreprenører
 • Daglig oppfølging av fremdrift og kvalitet
 • Løpende håndtering av varsler, krav, endringer og avvik
 • Ledelse av møter og befaringer på byggeplass
 • Ledelse av ferdigbefaringer og overtagelse
 • Oppfølging i reklamasjonstiden
 • Kontroll av økonomi, som fakturering og sikkerhetsstillelse (byggelånskontroll)
 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 • SHA-oppfølging på byggeplass (koordinator for utførelsesfasen)