Kommune
Bergen
Varslingsdato
26.10.2018
Innspillsfrist
26.10.2018
Forslagsstiller
Norges miljøvernforbund

I medhold av plan- og bygningsloven §12 varsles det om oppstart av privat detaljregulering Bergenhus, del av gnr 167, bnr 891 m.fl _ Skuteviksbodene, Bergen kommune.

Innspill merkes: 7129