Kommune
Øygarden
Varslingsdato
26.09.2019
Innspillsfrist
07.11.2019
Forslagsstiller
Dalatippen AS

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Søre Fjell tippen, del av gnr 54/1 m.fl_Dala, Øygarden kommune.

Innspill merkes: 7210 - Detaljregulering, Dalatippen