Kommune
Øygarden
Varslingsdato
21.09.2017
Innspillsfrist
24.10.2017
Forslagsstiller
Austefjorden Smolt AS

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Kvernevika, gnr 31/212 m.fl, Øygarden kommune.

Innspill merkes: 7165 - Detaljregulering, Kvernevika