Covid 19

Som resten av samfunnet, følger Stracon AS korona-situasjonen tett, og har i den forbindelse valgt å iverksette tiltak for å redusere smittefaren blant våre kunder, ansatte og leverandører.

02.Nov.2020
av Kristin Kjeilen

Til våre kunder og samarbeidspartnere

Som resten av samfunnet, følger Stracon AS korona-situasjonen tett, og har i den forbindelse valgt å iverksette tiltak for å redusere smittefaren blant våre kunder, ansatte og leverandører.
Stracon følger selvsagt de krav og anbefalinger myndighetene kommer med til enhver tid.

Samtidig gjør vi alt vi kan for å opprettholde så normal drift som mulig.

Vårt kontor i Godvik vil imidlertid kunne bli ubemannet i perioder, hvis lokale eller nasjonale retningslinjer anmoder til bruk av hjemmekontor, der hvor det er anledning. Vi ber derfor om at alle tar kontakt med oss via telefon eller e-post før ev. oppmøte uten avtale.