Sund kommune

På denne siden finner du alle prosjekter i Sund kommune.


24.08.2015
Nytt servicebygg Tofterøy Camping

Prosjektering av nytt servicebygg for Tofterøy Camping AS. Bygget skal inneholde ferieleiligheter til utleie, kiosk, kafe/ selskapslokale og sanitæranlegg for campinggjester.

Tegnet av Dominika Polakowska-Galewska, Stracon AS

Les mer


31.05.2012
Regulering Viksøy

Planområdet utgjer ca. 17,5 daa og er gjennom reguleringsplan sett av til fellesareal og fritidsbustader. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av tilkomstveg for tre fritidsbustader. Ein ønskjer i tillegg å endre arealbruk frå fellesareal til kombinasjon av felles- og vegareal. …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart