Fjell kommune

På denne siden finner du alle prosjekter i Fjell kommune.


21.08.2013
Regulering Tveita

Planområdet utgjer ca. 41,6 daa og er i kommuneplanen satt av til LNF og LNF med spreidd bustadbygging. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av bustadfelt. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, der det etter avklaring med kommunen ikkje vert stilt krav til …

Les mer


13.08.2013
FMC Technologies, Ågotnes

Prosjektet omfatter et nytt kontorbygg og nytt verkstedsbygg, hvor Stracon er engasjert som byggherreombud og koordinator for HMS. Prosjektet ferdigstilles sommer/høst 2014.

Arkitekt: b+b arkitekter AS

Byggherreombud og koordinator for HMS: Straume Consult AS

Totalentreprise med Lars Jønsson AS

Les mer


15.07.2013
Detaljregulering Foldnes

Planområdet utgjer 15,75 daa og er i arealdelen i kommuneplanen satt av til bustadområde. Hensikt med planen er å leggje til rette for etablering av fleirmannsbustadar med tilhøyrande anlegg som veg, parkering, samt leike- og grøntareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, …

Les mer


31.07.2012
Reguleringsplan Nese

Planområdet utgjer ca. 4,4 daa og er gjennom reguleringsplan sett av til LNF og LNF med spreidd bustadbygging. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av tre naust og kai i strandsona, parkering og flytebryggje. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, der det …

Les mer


01.06.2012
Regulering Ebbesvik

Planområdet utgjør ca 27,5 daa og er gjennom arealdelen av kommuneplanen avsatt til boligformål og LNF. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av mellom 8-14 boenheter i ene-/flermannsboliger. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning, hvor det etter avklaring med …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart