Bergen kommune

På denne siden finner du alle prosjekter i Bergen kommune.


12.04.2014
Bolig Dommersnes

Nybygg bolig tegnet av Kristin Kjeilen, Stracon

Les mer20.08.2013
Reguleringsplan Arnadalsflaten

Planområdet utgjør ca 53 daa, og er i KPA vist som samferdselsanlegg, bebyggelse og anlegg og grøntstruktur, mens i KDP Indre Arna er den nordlige delen av planområdet angitt som N1 (område med krav til reguleringsplan).

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsareal med …

Les mer


20.08.2013
Regulering Nordre Brurås

Planområdet utgjør omkring 36 daa og er gjennom gjeldende reguleringsplan satt av til campingplass, kombinert camping og park. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av motell innenfor området avsatt til campingplass. Videre er det ønskelig å gjøre en formålsjustering inn mot I/L 10 …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart