Askøy kommune

På denne siden finner du alle prosjekter i Askøy kommune.


15.10.2013
Regulering Florvåg

Planområdet utgjør ca. 60,7 daa og er gjennom reguleringsplan satt av til industriformål. Kommuneplanen viser LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av næringsvirksomhet ved å utføre sprengningsarbeid i vest av …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart