Sund kommune

På denne siden finner du alle kunngjøringer som gjelder Sund kommune.


22.09.2017
7165 - Detaljregulering Kvernavika

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Kvernavika gbnr. 31212 m. fl, Sund kommune

Les mer


23.12.2015
Oppstart av reguleringsarbeid Gnr 17, Bnr 1 med flere, Sund

Varselet gjelder ny oppstart av planarbeid for del av Tofterøy Camping. Det har tidligere vært gjennomført reguleringsarbeid for samme området, hvor planen ble vedtatt lagt ut til høring ved vedtak i Forvaltningsstyret. Planutvalget 26.01.09.

Les mer


10.10.2014
Oppstart av planarbeid på gnr. 13/3,65 Sælsvika, Sund

Planområdet utgjer om lag 48 daa og føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av ein molo/småbåthamn med inntil 10 båtplassar på gnr. 163 og bygging av 6-8 nye bustader på gnr. 1665.

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart