Hyllestad kommune

På denne siden finner du alle kunngjøringer som gjelder Hyllestad kommune.


15.04.2014
Detaljregulering for gnr. 35/1 m.fl. Eide, Hyllestad kommune

Føremålet med planen er å leggje til rette for nye formål som mellom anna landbruk, bustader, næring, og småbåthamn med tilhøyrande infrastruktur. Målsettinga er å skape moglegheiter til nytt næringsgrunnlag og busetting innanfor rammer og prinsipp som ei økogrend. Dette vil ein få til gjennom …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart