Fjell kommune

På denne siden finner du alle kunngjøringer som gjelder Fjell kommune.


30.09.2019
Detaljregulering, Søre Fjell tippen

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Søre Fjell tippen, del av gnr 565 og 9 m.fl_Søre Fjell, Fjell kommune.

Les mer


27.09.2019
Detaljregulering, Dalatippen

I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Dalatippen, del av gnr 541 m.fl, _Dala, Fjell kommune.

Les mer


27.10.2018
6841 – Detaljregulering Nese

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Nese, gnr 630 og 41 m fl, _ Nese, Fjell kommune.

Les mer


31.08.2018
7189 - Detaljregulering Klausamyra

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 varslast med dette oppstart av privat detaljregulering for Klausamyra, gnr 343 Bildøyna, i Fjell kommune.

Les mer


19.09.2017
7157 - Detaljregulering Valagjerdet

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Valagjerdet, 4146 m. fl. - Knarrevik, Fjell kommune.

Les mer


19.07.2017
Oppstart av reg.arbeid Gnr 26, Bnr 180, 181 mfl. HEIMAVÅGEN

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 varslast det oppstart av privat detaljregulering for Heimavågen, gnr. 26 bnr. 180 m.fl – Vindenes, i Fjell kommune.

Les mer


17.03.2015
Detaljregulering for GNR 7, BNR 21 M.FL., Tveita - Uleveset

Planområdet utgjer ca. 27 daa og ligg etter arealdelen i kommuneplanen i område dels etter LNF-føremål med spreidd bustadbygging og dels etter LNF-føremål. Fylkesveg 205 inngår i planen og utgjer tilkomstveg til planområdet.

Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av bustadformål …

Les mer


06.12.2014
Reguleringsendring på gnr. 37/38 m.fl. Bergtun i Anglavika

Planområdet utgjer ved varsling om lag 6,6 daa. Føremålet med reguleringsendringa er å leggje til rette for bygging av einebustader i planområdet, med tilhøyrande leikeareal, veg og parkering, samt leggje til rette for betre tilgang til sjøen for bebuarane i området.

Viktige punkt for vidare …

Les mer


22.05.2014
Oppstart av planarbeid i Solsviksundet

Med heimel i PBL § 12-3 varslas det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan vedr.: Gnr. 5980 m.fl. i Solsviksundet ved Misje i Fjell kommune.

Tiltakshavar har som hovudintensjon å leggje til rette for etablering av 2 tomannsbustader og 1 firemannsbustad med tilhøyrande …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart