Øygarden kommune

På denne siden finner du alle kunngjøringer som gjelder Øygarden kommune.


05.08.2015
Skjærgårdstunet Gnr 34 Bnr 1 med flere i Vik, Øygarden

Med heimel i PBL § 12-8 varslast det om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for:

Skjærgardstunet Gnr 34 bnr 1 m.fl. i Vik, Øygarden kommune.

Planstatus og formål:
Planområdet utgjer om lag 21.8 daa og inngår i dag i gjeldande plan ID nr 19910002 med seinare endring frå 2008. …

Les mer


07.11.2014
Detaljregulering 40/105 m.fl. Ulvøyna, Øygarden

Planområdet utgjer om lag 140 daa og er avsett til føremåla industri, næring og akvakultur i KPA. Hovudføremåla med detaljreguleringa er å leggje til rette for næring, lager og kontor i forbindelse med marin verksamheit og havbruksnæring, samt vegareal, grøntareal og småbåthamn. Sørvestleg del av …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart