Prosjekter

Her finner du et utvalg av våre prosjekter


15.07.2013
Detaljregulering Foldnes

Planområdet utgjer 15,75 daa og er i arealdelen i kommuneplanen satt av til bustadområde. Hensikt med planen er å leggje til rette for etablering av fleirmannsbustadar med tilhøyrande anlegg som veg, parkering, samt leike- og grøntareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, …

Les mer


10.06.2013
Oseana kunst- og kultursenter

Prosjekt- og byggeleder: Straume Consult AS

Delt entreprise

Arkitekt: Grieg arkitekter AS

Kåret til “Årets bygg 2011”

Les mer


30.09.2012
Sentrumsplan Hyllestad

Flerbrukshall og sentrumplan for Hyllestad

Tegnet av Kristin Kjeilen, Stracon

Les mer


31.07.2012
Reguleringsplan Nese

Planområdet utgjer ca. 4,4 daa og er gjennom reguleringsplan sett av til LNF og LNF med spreidd bustadbygging. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av tre naust og kai i strandsona, parkering og flytebryggje. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, der det …

Les mer


01.06.2012
Regulering Ebbesvik

Planområdet utgjør ca 27,5 daa og er gjennom arealdelen av kommuneplanen avsatt til boligformål og LNF. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av mellom 8-14 boenheter i ene-/flermannsboliger. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning, hvor det etter avklaring med …

Les mer


31.05.2012
Regulering Viksøy

Planområdet utgjer ca. 17,5 daa og er gjennom reguleringsplan sett av til fellesareal og fritidsbustader. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av tilkomstveg for tre fritidsbustader. Ein ønskjer i tillegg å endre arealbruk frå fellesareal til kombinasjon av felles- og vegareal. …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart