Oppstart av reg.arbeid Gnr 26, Bnr 180, 181 mfl. HEIMAVÅGEN

Fjell kommune
Varslingsdato: 19.07.2017 | Innspillsfrist: 15.09.2017
Innspill merkes: - Oppstart av reg.arbeid Gnr 26, Bnr 180, 181 mfl. HEIMAVÅGEN
Forslagsstiller: Sotra Gruppen AS
Arealplanlegger: Stracon AS v/ Maria Borgersen


I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 varslast det oppstart av privat detaljregulering for Heimavågen, gnr. 26 bnr. 180 m.fl – Vindenes, i Fjell kommune.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart