Oppstart av detaljregulering for plan 423-Vardane gbnr 4/28

Askøy kommune
Varslingsdato: 11.05.2016 | Innspillsfrist: 09.06.2016
Innspill merkes: 423 - Oppstart av detaljregulering for plan 423-Vardane gbnr 4/28
Forslagsstiller: Ida Solheim
Arealplanlegger: Ingebjørg Garnes


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart