DETALJREGULERING TOTLAND, GNR 26 BNR 2, 5 M/FL, ANDVIK, MASFJORDEN KOMMUNE

Andre kommune
Varslingsdato: 31.03.2020 | Innspillsfrist: 15.05.2020
Innspill merkes: 7209 - DETALJREGULERING TOTLAND, GNR 26 BNR 2, 5 M/FL, ANDVIK, MASFJORDEN KOMMUNE
Forslagsstiller: Vestnorsk Fisk AS
Arealplanlegger: Stracon AS


I medhald av plan- og bygningslova § 12-1, 12-8 og 12-9 vert det med dette varsla det om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Totland gnr. 26 bnr 2, 5 m/fl., Andvik Masfjorden kommune.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart