7189 - Detaljregulering Klausamyra

Fjell kommune
Varslingsdato: 31.08.2018 | Innspillsfrist: 05.10.2018
Innspill merkes: 7189 - 7189 - Detaljregulering Klausamyra
Forslagsstiller: Kåre Bildøy
Arealplanlegger: Stracon AS


I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 varslast med dette oppstart av privat detaljregulering for Klausamyra, gnr 343 Bildøyna, i Fjell kommune.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart