7165 - Detaljregulering Kvernavika

Sund kommune
Varslingsdato: 22.09.2017 | Innspillsfrist: 25.10.2017
Innspill merkes: 7165 - 7165 - Detaljregulering Kvernavika
Forslagsstiller: Austefjorden Smolt AS
Arealplanlegger: Stracon AS v/ Maria Borgersen


I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Kvernavika gbnr. 31212 m. fl, Sund kommune

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart