7157 - Detaljregulering Valagjerdet

Fjell kommune
Varslingsdato: 19.09.2017 | Innspillsfrist: 20.10.2017
Innspill merkes: 7157 - 7157 - Detaljregulering Valagjerdet
Forslagsstiller: Berkon AS
Arealplanlegger: Stracon AS v/ Maria Borgersen


I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Valagjerdet, 4146 m. fl. - Knarrevik, Fjell kommune.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart