7129 - Kai Skuteviken

Bergen kommune
Varslingsdato: 27.10.2018 | Innspillsfrist: 27.10.2018
Innspill merkes: 7129 - 7129 - Kai Skuteviken
Forslagsstiller: Norges Miljøvernforbund
Arealplanlegger: Stracon AS


I medhold av plan- og bygningsloven §12 varsles det om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan Bergenhus, gnr. 167, Brn.891 m.fl – Skuteviksbodene – Bergen Kommune, Bergenhus bydel.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart