6841 – Detaljregulering Nese

Fjell kommune
Varslingsdato: 27.10.2018 | Innspillsfrist: 03.12.2018
Innspill merkes: 6841 - 6841 – Detaljregulering Nese
Forslagsstiller: Vidar Taranger
Arealplanlegger: Stracon AS


I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Nese, gnr 630 og 41 m fl, _ Nese, Fjell kommune.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart