Detaljregulering, Dalatippen

Fjell kommune
Varslingsdato: 27.09.2019 | Innspillsfrist: 08.11.2019
Innspill merkes: 6891 - Detaljregulering, Dalatippen
Forslagsstiller: Dalatippen AS
Arealplanlegger: Stracon AS


I medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljregulering for Dalatippen, del av gnr 541 m.fl, _Dala, Fjell kommune.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart