Prosjekter

Her finner du et utvalg av våre prosjekter

3 av 3 sider

11.06.2013
Oseana kunst- og kultursenter - - 6652, Os kommune

Prosjekt- og byggeleder: Straume Consult AS

Delt entreprise

Arkitekt: Grieg arkitekter AS

Kåret til "Årets bygg 2011"

Les mer


01.10.2012
Sentrumsplan Hyllestad - 6861, Hyllestad kommune

Flerbrukshall og sentrumplan for Hyllestad

Tegnet av Kristin Kjeilen, Stracon

Les mer


31.07.2012
Reguleringsplan Nese - - 6841, Fjell kommune

Planområdet utgjer ca. 4,4 daa og er gjennom reguleringsplan sett av til LNF og LNF med spreidd bustadbygging. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av tre naust og kai i strandsona, parkering og flytebryggje. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, der det...

Les mer


01.06.2012
Regulering Viksøy - - 6776, Sund kommune

Planområdet utgjer ca. 17,5 daa og er gjennom reguleringsplan sett av til fellesareal og fritidsbustader. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av tilkomstveg for tre fritidsbustader. Ein ønskjer i tillegg å endre arealbruk frå fellesareal til kombinasjon av felles- og vegareal....

Les mer


01.06.2012
Regulering Ebbesvik - - 6807, Fjell kommune

Planområdet utgjør ca 27,5 daa og er gjennom arealdelen av kommuneplanen avsatt til boligformål og LNF. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av mellom 8-14 boenheter i ene-/flermannsboliger. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning, hvor det etter avklaring med...

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart