Prosjekter

Her finner du et utvalg av våre prosjekter

2 av 3 sider

21.08.2013
Regulering Nordre Brurås - - 6705, Bergen kommune

Planområdet utgjør omkring 36 daa og er gjennom gjeldende reguleringsplan satt av til campingplass, kombinert camping og park. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av motell innenfor området avsatt til campingplass.  Videre er det ønskelig å gjøre en formålsjustering inn mot I/L...

Les mer


21.08.2013
Reguleringsplan Arnadalsflaten - - 6872, Bergen kommune

Planområdet utgjør ca 53 daa, og er i KPA vist som samferdselsanlegg, bebyggelse og anlegg og grøntstruktur, mens i KDP Indre Arna er den nordlige delen av planområdet angitt som N1 (område med krav til reguleringsplan).

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsareal med...

Les mer


21.08.2013
Regulering Tveita - - 6787, Fjell kommune

Planområdet utgjer ca. 41,6 daa og er i kommuneplanen satt av til LNF og LNF med spreidd bustadbygging. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av bustadfelt. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, der det etter avklaring med kommunen ikkje vert stilt krav til...

Les mer


14.08.2013
FMC Technologies, Ågotnes - 6874, Fjell kommune

Prosjektet omfatter et nytt kontorbygg og nytt verkstedsbygg, hvor Stracon er engasjert som byggherreombud og koordinator for HMS. Prosjektet ferdigstilles sommer/høst 2014.

Arkitekt: b+b arkitekter AS

Byggherreombud og koordinator for HMS: Straume Consult AS

Totalentreprise med Lars Jønsson AS

Les mer


16.07.2013
Detaljregulering Foldnes - - 6882, Fjell kommune

Planområdet utgjer 15,75 daa og er i arealdelen i kommuneplanen satt av til bustadområde. Hensikt med planen er å leggje til rette for etablering av fleirmannsbustadar med tilhøyrande anlegg som veg, parkering, samt leike- og grøntareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing,...

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart