Prosjekter

Her finner du et utvalg av våre prosjekter

1 av 3 sider

24.08.2015
Nytt servicebygg Tofterøy Camping - pro.nr 6983 - Tofterøy Camping - Nytt servicebygg, Sund kommune

Prosjektering av nytt servicebygg for Tofterøy Camping AS. Bygget skal inneholde ferieleiligheter til utleie, kiosk, kafe/ selskapslokale og sanitæranlegg for campinggjester. 

Tegnet av Dominika Polakowska-Galewska, Stracon AS

Les mer


12.04.2014
Bolig Dommersnes - 6819, Bergen kommune

Nybygg bolig tegnet av Kristin Kjeilen, Stracon

Les mer15.10.2013
Regulering Florvåg - - 6881, Askøy kommune

Planområdet utgjør ca. 60,7 daa og er gjennom reguleringsplan satt av til industriformål. Kommuneplanen viser LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av næringsvirksomhet ved å utføre sprengningsarbeid i vest av...

Les mer


27.09.2013
Os næringspark - 6667, Os kommune

Fasadeendring og bruksendring.

Leietaker er Os Folkebibliotek.

Tegnet av Kristin Kjeilen, Stracon.

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart