Sund kommune - Prosjekter


24.08.2015
Nytt servicebygg Tofterøy Camping - pro.nr 6983 - Tofterøy Camping - Nytt servicebygg, Sund kommune

Prosjektering av nytt servicebygg for Tofterøy Camping AS. Bygget skal inneholde ferieleiligheter til utleie, kiosk, kafe/ selskapslokale og sanitæranlegg for campinggjester. 

Tegnet av Dominika Polakowska-Galewska, Stracon AS

Les mer


01.06.2012
Regulering Viksøy - - 6776, Sund kommune

Planområdet utgjer ca. 17,5 daa og er gjennom reguleringsplan sett av til fellesareal og fritidsbustader. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av tilkomstveg for tre fritidsbustader. Ein ønskjer i tillegg å endre arealbruk frå fellesareal til kombinasjon av felles- og vegareal....

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart