Fjell kommune - Prosjekter


21.08.2013
Regulering Tveita - - 6787, Fjell kommune

Planområdet utgjer ca. 41,6 daa og er i kommuneplanen satt av til LNF og LNF med spreidd bustadbygging. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av bustadfelt. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, der det etter avklaring med kommunen ikkje vert stilt krav til...

Les mer


14.08.2013
FMC Technologies, Ågotnes - 6874, Fjell kommune

Prosjektet omfatter et nytt kontorbygg og nytt verkstedsbygg, hvor Stracon er engasjert som byggherreombud og koordinator for HMS. Prosjektet ferdigstilles sommer/høst 2014.

Arkitekt: b+b arkitekter AS

Byggherreombud og koordinator for HMS: Straume Consult AS

Totalentreprise med Lars Jønsson AS

Les mer


16.07.2013
Detaljregulering Foldnes - - 6882, Fjell kommune

Planområdet utgjer 15,75 daa og er i arealdelen i kommuneplanen satt av til bustadområde. Hensikt med planen er å leggje til rette for etablering av fleirmannsbustadar med tilhøyrande anlegg som veg, parkering, samt leike- og grøntareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing,...

Les mer


31.07.2012
Reguleringsplan Nese - - 6841, Fjell kommune

Planområdet utgjer ca. 4,4 daa og er gjennom reguleringsplan sett av til LNF og LNF med spreidd bustadbygging. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av tre naust og kai i strandsona, parkering og flytebryggje. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, der det...

Les mer


01.06.2012
Regulering Ebbesvik - - 6807, Fjell kommune

Planområdet utgjør ca 27,5 daa og er gjennom arealdelen av kommuneplanen avsatt til boligformål og LNF. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av mellom 8-14 boenheter i ene-/flermannsboliger. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning, hvor det etter avklaring med...

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart