Bergen kommune - Prosjekter


12.04.2014
Bolig Dommersnes - 6819, Bergen kommune

Nybygg bolig tegnet av Kristin Kjeilen, Stracon

Les mer21.08.2013
Regulering Nordre Brurås - - 6705, Bergen kommune

Planområdet utgjør omkring 36 daa og er gjennom gjeldende reguleringsplan satt av til campingplass, kombinert camping og park. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av motell innenfor området avsatt til campingplass.  Videre er det ønskelig å gjøre en formålsjustering inn mot I/L...

Les mer


21.08.2013
Reguleringsplan Arnadalsflaten - - 6872, Bergen kommune

Planområdet utgjør ca 53 daa, og er i KPA vist som samferdselsanlegg, bebyggelse og anlegg og grøntstruktur, mens i KDP Indre Arna er den nordlige delen av planområdet angitt som N1 (område med krav til reguleringsplan).

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsareal med...

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart