Kunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid

2 av 5 sider

19.07.2017
Oppstart av reg.arbeid Gnr 26, Bnr 180, 181 mfl. HEIMAVÅGEN, Fjell kommune

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 varslast det oppstart av privat detaljregulering for Heimavågen, gnr. 26 bnr. 180 m.fl – Vindenes, i Fjell kommune.

Les mer20.01.2016
Generelle oppdragsbetingelser , OPPDRAGSBETINGELSER

Her finner du våre generelle avtalepunkter.

Les mer


23.12.2015
Oppstart av reguleringsarbeid Gnr 17, Bnr 1 med flere, Sund,

Varselet gjelder ny oppstart av planarbeid for del av Tofterøy Camping. Det har tidligere vært gjennomført reguleringsarbeid for samme området, hvor planen ble vedtatt lagt ut til høring ved vedtak i Forvaltningsstyret. Planutvalget 26.01.09.

Les mer


05.08.2015
Skjærgårdstunet Gnr 34 Bnr 1 med flere i Vik, Øygarden , Øygarden

Med heimel i PBL § 12-8 varslast det om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for:

Skjærgardstunet Gnr 34 bnr 1 m.fl. i Vik, Øygarden kommune.

Planstatus og formål:
Planområdet utgjer om lag 21.8 daa og inngår i dag i gjeldande plan ID nr 19910002 med seinare endring frå 2008....

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart