Oppstart av reguleringsarbeid Gnr 17, Bnr 1 med flere, Sund


Varslingsdato: 23.12.2015 | Innspillsfrist: 05.02.2016
Innspill merkes: - Oppstart av reguleringsarbeid Gnr 17, Bnr 1 med flere, Sund
Forslagsstiller: Tofterøy Camping As
Arealplanlegger: Magnar Eide


Varselet gjelder ny oppstart av planarbeid for del av Tofterøy Camping. Det har tidligere vært gjennomført reguleringsarbeid for samme området, hvor planen ble vedtatt lagt ut til høring ved vedtak i Forvaltningsstyret. Planutvalget 26.01.09.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart