Fjell kommune - Kunngjøringer

1 av 2 sider

27.10.2018
6841 – Detaljregulering Nese, Fjell kommune

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Nese, gnr 6/30 og 41 m fl, _ Nese, Fjell kommune.

Les mer


31.08.2018
7189 - Detaljregulering Klausamyra, Fjell kommune

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 varslast med dette oppstart av privat detaljregulering for Klausamyra, gnr 34/3 Bildøyna, i Fjell kommune.

Les mer


19.09.2017
7157 - Detaljregulering Valagjerdet, Fjell kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Valagjerdet, 41/46 m. fl. - Knarrevik, Fjell kommune.

Les mer


19.07.2017
Oppstart av reg.arbeid Gnr 26, Bnr 180, 181 mfl. HEIMAVÅGEN, Fjell kommune

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 varslast det oppstart av privat detaljregulering for Heimavågen, gnr. 26 bnr. 180 m.fl – Vindenes, i Fjell kommune.

Les mer


17.03.2015
Detaljregulering for GNR 7, BNR 21 M.FL., Tveita - Uleveset, Fjell kommune

Planområdet utgjer ca. 27 daa og ligg etter arealdelen i kommuneplanen i område dels etter LNF-føremål med spreidd bustadbygging og dels etter LNF-føremål. Fylkesveg 205 inngår i planen og utgjer tilkomstveg til planområdet.

 

Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av...

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart