Kunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid

1 av 5 sider

27.10.2018
6841 – Detaljregulering Nese, Fjell kommune

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Nese, gnr 6/30 og 41 m fl, _ Nese, Fjell kommune.

Les mer


27.10.2018
7129 – Kai Skuteviken, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §12 varsles det om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan Bergenhus, gnr. 167, Brn.891 m.fl – Skuteviksbodene – Bergen Kommune, Bergenhus bydel.

Les mer


31.08.2018
7189 - Detaljregulering Klausamyra, Fjell kommune

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 varslast med dette oppstart av privat detaljregulering for Klausamyra, gnr 34/3 Bildøyna, i Fjell kommune.

Les mer


22.09.2017
7165 - Detaljregulering Kvernavika,

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Kvernavika gbnr. 31/212 m. fl, Sund kommune

Les mer


19.09.2017
7157 - Detaljregulering Valagjerdet, Fjell kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Valagjerdet, 41/46 m. fl. - Knarrevik, Fjell kommune.

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart